Całodzienna Medytacja Serca / One day Heart Meditation – 27 Maj 2017

::: ENGLISH BELOW::::

Witajcie Kochani ! ♥

Mamy przyjemność zaprosić Was na kolejną całodzienną medytację Serca z naukami z peruwiańskich gór.

Nauki te pomagają nam powrócić do naszego serca, uzdrowić wszystko co potrzebuje uzdrowienia, uzyskać odpowiedzi na pytania które nas nurtują, zajrzeć głęboko w siebie, obudzić się do naszej prawdziwej natury, na nowo połączyć się z Ziemią i wszystkimi energiami, które nas otaczają. Pozwalają nam również odnaleźć uzdrowiciela/kę w sobie samym i zobaczyć to samo w innych ludziach. Przejść ze stanu oddzielenia do ponownego połączenia ze sobą samym, z osobami które nas otaczają i z całym Istnieniem. Przyjąć świadomość „Ja jestem, My jesteśmy” oraz przede wszystkim zrozumieć, ze wszelkie oddzielenie jest iluzją, a wszystko co się wydarza, jest zawsze doskonałe i dokładnie takie jak być powinno. Jak pisał Anthony de Mello „Minuta zgody na wszystko co istnieje jest lepsza niż 1000 lat pobożności ” 😉

Jeżeli pozwolisz sobie na szczere spotkanie z naukami tego słonecznego Nauczyciela będziesz mieć niepowtarzalną okazję rozpoznać iluzoryczność blokad, które ograniczają Cię w realizacji pragnień Twojego serca tworząc cierpienie. Kiedy je rozpoznasz, pomoże Ci to zrozumieć czym one tak naprawdę są, jakie lekcje ze sobą niosą. Nauczysz się sposobu w jaki możesz przemienić wewnętrzne ograniczenia i trucizny umysłu w światło świadomości i odzyskać swoją moc. Poprzez głębokie doświadczenie ich iluzorycznej natury, uwolnienie będzie mogło wydarzyć się samoistnie, bez żadnego wysiłku z Twojej strony. Jeżeli pozwolisz sobie na brak intelektualnego zrozumienia i poddasz się pulsowi życia, którym jesteś, otworzą się bramy do Twojego wewnętrznego Nieba. Nieba które jest naszą jedyną prawdziwą rzeczywistością a każdy z nas doświadcza go w całkowicie indywidualny, subiektywny sposób. Tylko wspólnie nasze subiektywne doświadczenia i perspektywy postrzegania tworzą piękna mandalę wielowymiarowej rzeczywistości w której żyjemy.

Ten punkt odniesienia, nieskończona przestrzeń którą jesteśmy pozwala nam wziąć całkowitą odpowiedzialność za nasze myśli, uczucia i uwolnić ostatecznie innych od bycia winnymi za nasz stan, za to jak wygląda nasze życie, czy jesteśmy szczęśliwi czy nie. Dlatego tez mówimy „:Ja jestem suwerenem, my jesteśmy jednością” przyjęcie całkowitej odpowiedzialność za siebie i oddanie innym odpowiedzialności za siebie pozwala nam doświadczyć prawdziwej wolności w relacji z innymi. Wolności która jest miłością, jednością i spokojem. Niebo, kraina spokojnej samotności w której nie ma nikogo innego oprócz Ciebie o tysiącach twarzy i form. Każdy Ty jest innym Ja. Lustrem, które pomaga Ci w ewolucji świadomości zarówno poprzez odbijanie Twojego Światła jak i Cienia.

Ten jeden dzień jest w stanie zmienić naprawdę dużo w naszym życiu. Byliśmy świadkami wielu niesamowitych uzdrowień, transformacji, wglądów i zmian. Dzięki tej medytacji otrzymamy dokładnie tyle ile potrzebujemy w danym momencie i tyle ile jesteśmy w stanie zintegrować.

Będzie to również czas wspólnej celebracji życia .To będzie piękna sobota 🙂

Szczegóły wydarzenia takie jak koszt, miejsce oraz jak się przygotować podamy osobą zainteresowanym, które prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej. Liczba miejsc ograniczona.

Aktualności na stronie wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/249607352177650/

BARDZO WAŻNE!!! : proszę w zapytaniu używać zwrotu „CAŁODZIENNA MEDYTACJA SERCA” 27.05 Ułatwi to nam sprawne udzielanie informacji.

Prowadzący :

Maciej Marczak i Łukasz Med Wieczorek

Od wielu lat zgłębiamy szeroko rozumianą szamańską ścieżkę serca. Łączymy tradycje, techniki i metody pracy z Ameryki Południowej, Północnej oraz ze Wschodu. To wszystko zabarwiamy naszymi własnymi wglądami, informacjami i sposobami pracy, które stale do nas przychodzą. Przez ostatnie lata mieliśmy przyjemność współpracować i uczyć się od wielu wspaniałych szamanów, nauczycieli i uzdrowicieli. Inspiruje nas ścieżka toltecka, joga kundalini, tensegrity, szamańska oraz zachodnia tantra Osho, jogiczne praktyki transformacji trucizn umysłu, polinezyjskie metody uzdrawiania, Ho’oponopono. Jesteśmy również autorami strony/bloga http://www.podrozemocy.pl/

W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy okazję prowadzić wiele podobnych medytacji zarówno w Polsce jak i w Peru, w cudownym miejscu Lesley Myburgh, jednej z naszych drogich nauczycielek. Feedback, który otrzymaliśmy od ludzi z całego świata odnośnie jakości naszej pracy, jak również informacje od Ducha i sił nas prowadzących sprawił, że pragniemy dalej dzielić się tym wszystkim z Wami…

Zapraszamy serdecznie i ściskamy z Mocą ♥

————————–————————–————————–———-

Beloved ones:

We are pleased to invite you for the next one day Heart meditation teachings from peruvian mountains.

These teaching will help us return to our hearts, heal all that needs healing, get answers to questions that bother us, look deep into ourselves, wake up to our true nature, reconnect with Pachamama (Mother Earth) and all the energies that are here to support us. They will help us to recognize a healer within us and everybody else. We will have a chance to reconnect with Oneness, which lives in all of the people and all of the Universe. When we experience: “I am, we are” we feel and understand that any separation is an illusion and that everything which happens to us is always at the right time, at the right moment and it is exactly what we need to evolve.
Anthony de Mello once said: “One minute of being in agreement with all that exists, is better the one thousand years of devotion.”

If you allow yourself, with honesty and courage, to experience the teachings of this Solar Teacher, you will have the unique opportunity to recognize the illusionary nature of blocks and restrictions, which we put onto ourselves in order not to feel and not to act form the heart, which will lead to stress and suffering. When you recognize them, it will help you understand what they really are, what lessons they carry for us, and what is most important, you will learn a way to transform those poisons of the brain into light and personal power. Through deep experience of their illusionary nature, the release will happened spontaneously, without any effort on your part. If you will allow yourself not to understand the teaching intellectually and you surrender yourself to present moment which is pulsing with life you will open the gates to your inner Heaven. Heaven which is our only true reality and we all experience it in a completely individual and subjective way. Only together, our subjective experience and perspective will create a beautiful mandala of multidimensional reality in which we live.

This point of reference, this endless space, will allow us to take a full responsibility for our thoughts, feelings and ultimately will liberate us from blaming everything on others. That is the reason why we say: “ I am the sovereign, we are the one” and we take full responsibility for our actions, which allows us to experience true freedom in relations with other. Freedom is love, unity and peace. Heaven, the Land of Quiet Solitude, where there is no one there, except for you with thousands of faces and forms. Everyone is a mirror of you, the mirror that helps you in the evolution of consciousness, both by the reflection of your light and your shadow.

In this one day you will be able to change a lot in your lives. We have witnessed many amazing healings, transformations, insights and changes. This meditation will give us exactly as much as we need at the moment of our lives, but not so much that we can not handle it.

This will also be a time of celebration, celebration of life in peaceful, quite, beautiful and safe location. You will experience one of the best days in your life.

All the details such as costs, location and preparations will be given to those who will contact us in a private massage.

Number of places is limited.

Guides:

Maciej Marczak i Łukasz Med Wieczorek

For many years now we immerse into what is known as a shamanic path of the heart. In our work we connect and unify traditions, techniques and methods which come from Both Americans and from the East. To all of this knowledge we add our own flavour, our insites, our inspirations and rituals, which we have integrated and are still integrating. In recent years we have had a plasuer to work and to learn from many shamans, curranderos and healers. We are strongly inspired by the Toltec Path of the Heart, also by Yoga Kundalini, by Magical Passes(Tensegrity), by shamanic and western tantra Osho teachings, by Polynezian healing method, Ho’oponopono. We also are the founders and creators of our website/blog http://www.podrozemocy.pl/

Last two years we had many occasions to lead similar meditations here in Poland and some in Peru, in a beautiful place of Lesley Myburgh, who is one of our dearest teacher and sister. Feedback, which we had received from people all over the world, regarding our work, as well as the information from The Great Spirit and form our Guiding Forces gave us feeling of continuing our work and share it with all of you…

Hugs & love